Tidligere vinnere

2011

Årets konsulentselskap
Juryen hadde nominert følgende 3 kandidater til prisen for Årets Konsulentselskap:

Assessit AS
Bekk AS
Hartmark Consulting

Prisen gikk til Bekk for det konkrete prosjektet Digipost for Posten Norge AS og for den solide vekst ( i omsetning, lønnsomhet og ansatte) de har hatt siden starten i år 2000. Prisvinneren levere tjenester innenfor områdene Management consulting, Technology consulting og Interactive consulting. Prisvinneren skårer høyt på Universums liste over Attraktive arbeidsgivere og har høyest kundetilfredshet av alle målte konsulentselskaper i Konsulent-guidens måling i 2010.

Digipost har vært en meget sentral del av Postens strategi for å etablere en digital posisjon, og prosjektet er forankret på høyeste nivå i konsernet.

Prisvinneren har deltatt aktivt i hele prosessen med utviklingen av Digipost, fra idégenering sammen med konsernets strategiavdeling, via analyse, prosjektering og business case, til teknisk utvikling og grafisk konsept.

Årets Konsulent
De nominerte:
Tor Nordby, Interforum Partners
Jan Fredrik Alfsen, Hartmark Consulting
Tom André Heiberg, Cap Gemini

Prisen gikk til Tom A. Heiberg fra Capgemini. Prosjektet som prisvinneren hadde ansvar for, var innføringen av NetComs første cloud-løsning; et nytt verktøy og salgsstøtte og -styring. Det hele skulle stå klart etter ti uker, klart til oppstart etter sommerferien. Prisvinneren og det syv manns sterke teamet hans leverte til tid og til pris, og resultatet er veldig fornøyde brukere, både selgerne og ledere som føler de har oversikt og kontroll over salgs- og styringsprosessene. Da hele salgsteamet var tilbake på plass etter sommerferien, var systemet klart til å ta i bruk. Dette var en særlig utfordring for prisvinneren og teamet hans: Å gjennomføre prosjektet i sommerferien, med alt det innebærer av ferieavvikling med mer, var en kompleks ressurskabal. Men den ble løst til riktig tid og budsjett.

Prisvinneren har vunnet pga sin førende rolle i Netcoms første Cloud-prosjekt. Oppdraget var spesielt og løsningen særdeles krevende.
Prisvinneren er: Tom André Heiberg, Cap Gemini!

Årets Ærespriser
I kategorien årets ærespriser nominerte juryen følgende personer:

Terje Folge, Considium AS
Trond Kristiansen, Semco AS

Prisen gikk til Trond Kristiansen for hans strålende karriere som bedriftsrådgiver som spenner over 30 år. Han startet hos A. Habberstad AS i februar 1981 etter å ha arbeidet i 10 år i prosessindustrien. I en lengre periode ledet prisvinneren og var med over i AT Kearney i 1991 da Habberstad ble kjøpt opp. Etter at AT Kearney ble oppkjøpt av EDS gikk prisvinneren over i selvstendig virksomhet og i 2004 ble han partner hos Semco AS.

Prisvinneren er meget opptatt av verdiskaping hos sine kunder, enten det er i topplinjen eller på bunnlinjen.

Wild Card-pris
Årest Wildcard gikk til Moon Walk Norge AS for dere pro-bono prosjekt for Norges Røde Kors.

Prisvinneren har gjennomført et prosjekt hvor utfordringen var følgende: Røde Kors hadde mistet 800 millioner i stabile årsinntekter. Bortfallet av automatinntektene har vært kompensert for i mva-fradrag og gjennom en «tippenøkkel», men kompensasjonen er forbigående. Hovedformål er å erstatte disse tapte inntekte gjennom en ny plattform for vekst.

Ikke bare er arbeidsformen nyskapende og tydelig ”out-of-the-box”, men involveringen mot det øvrige samfunn og andre partnere viser til en innovasjonsevne vi gjerne ser mer av.

2010

Årets Konsulentselskap 2010 – Right Management
Right Management Norway er i 2010 kåret til Årets Konsulentbedrift for prosjektet ”MORE. Coaching for Performance” 2008/2009.

Årets Konsulent 2010 – Steinar A.Hopland, Hopland & Co AS
Prisen for Årets Konsulent er i 2010 tildelt Steinar A.Hopland i Hopland & Co AS for hans arbeid innenfor Executive Search.

2009

Årets Konsulentselskap 2009 – Accenture
Accenture mottok prisen i 2009 for følgende:

Selskapet fikk i 2008 tildelt den prestisjefulle Altinn II kontrakten som vil være et av de mest utfordrende prosjekter i norsk offentlig forvaltning de neste årene. Accenture har siden 2003 vært ansvarlig for utviklingen av Altinn I.

Accenture er svært bevisst sin rolle som samfunnsaktør, og har en velutviklet strategi for å utøve samfunnsansvar. Som medlem av Accenture’s globale ledergruppe for etikk og samfunnsansvar har Nils Øveraas bidratt til et unikt samarbeid med Redd Barna både i Norge og i andre land.

Juryen har i tillegg lagt sterkt vekt på kunnskapsdeling ved valg av Årets konsulentselskap: Accentures støtte til doktorgradsstudenter og forskningsprogrammer både ved NHH, BI og NTNU. I 2007 gikk selskapet sammen med firmaet FAST for å få godkjent et av Forskningsrådets 14 sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Årets Konsulent 2009 – Bjørn Z. Ekelund, Human Factors AS
Bruken av verktøyet Diversity Icebreaker i seminarer gjør at samarbeide og dialog mellom mennesker som tenker vidt forskjellig utvikles med glede og humor. Det å kunne bidra til en slik positiv prosess er noe av det som gleder Bjørn Z Ekelund, adm. dir. i Human Factors AS.

– Det varmer at kollegaer i bransjen ønsker å gi meg denne honnøren, sa Ekelund, som samtidig påpeker at det er teamarbeid med fagkollegaer, bror og administrativ kollega Harald K Ekelund, og tusenvis av tilbakemeldinger fra kunder som har bidratt til at han og hans egenproduserte verktøy Diversity Icebreaker fikk et internasjonalt gjennombrudd i 2008.

2008

Årets Konsulentselskap 2008 – Hartmark Consulting
Hovedkriteriet for tildelingen av prisen var at selskapet skulle ha et perspektiv som viser utover selskapet selv, et perspektiv som viser en bevisst holdning til næringslivets samfunnsansvar. Juryen, som bestod av redaksjonen i NA24 Konsulentguiden, var av den oppfatning at alle institusjoner i samfunnet og alle næringer må ha et bevisst ansvar for helheten i samfunnet. Ikke minst gjelder det aktører med stor makt – som næringslivsledere og deres rådgivere.

Årets konsulent 2008 – Alexander Reincke Wendt, Capgemini
Hovedkriteriet for utdelingen, var at den utvalgte konsulenten skulle ha utført en samfunnsnyttig innsats i tillegg til å levere godt arbeid som rådgiver: Wendt har vært en pådriver for å starte Institute for Management Consultants Norge (IMC), som er den norske avdelingen av den internasjonale bransjeforeningen.

Den norske foreningen ble stiftet i august 2007, med den da 43-årige Wendt som første president. Den skiller seg fra NHO-organisasjonen Abelia ved at den ikke organiserer konsulentselskaper, men individer, og ved at fokuset er på konsulentenes kompetanse og egenutvikling.

Reklamer